Top 600

Werken met criminele veelplegers

Hoe breek je door die kille of agressieve buitenkant heen? Hoe boor je de mogelijkheden aan om ze te laten nadenken over en oefenen met een leven waarin geven en nemen in evenwicht zijn? Iedereen verdient kansen op een beter leven, maar niet iedereen is gemotiveerd of in staat om die kansen te benutten. Hoe kun je je goede intenties verzilveren en je cliënt in beweging krijgen richting een zinvolle toekomst?

Als professional in justitie, hulpverlening, onderwijs of begeleiding van (ex)-gedetineerden ben je gewend om te werken met mensen die niet tot de meest gemakkelijke, brave of toegankelijke mensen van onze maatschappij behoren. Je zet je professionaliteit in om ze te bereiken en te laten ervaren dat het mogelijk én lonend is om je leven op een andere, niet-criminele manier in te richten. Je weet voldoening te vinden in de soms kleine overwinningen die er te behalen zijn in het werken met deze doelgroepen. Tot je een cliënt, pupil of gedetineerde treft bij wie elke poging tot contact strandt op een muur van vijandigheid, afstandelijkheid en wantrouwen. 

Jarenlang werkte ik in jeugdinrichtingen en onderwijsinstellingen. Die ervaring zet ik nu in om als pedagoog/trainer/dramadocent andere professionals in zorg en hulpverlening, justitie en politie, onderwijs en verwante vakgebieden te trainen in het omgaan met de moeilijkste doelgroepen. Ik daag jou of je team uit het beste uit jezelf te halen.

Boek mij

“Ik breng didactische kennis en vaardigheden zodanig over dat ze beklijven”

Mijn aanpak kenmerkt zich door een stevige combinatie van serieus en speels. Serieus zijn in het naar elkaar luisteren en het respecteren van elkaars inbreng. Speels in de keuze van werkvormen, die deelnemers uitdagen om hun mogelijkheden te verkennen.

“Iedereen heeft inspiratie nodig om zich verder te ontwikkelen.
Door de verschillende werkvormen zorg ik dat je tijdens
de training al belangrijke stappen maakt”

In mijn workshops en trainingen zet ik rust tegenover verrassing, uitdaging tegenover vertrouwen. Samen met de cursisten realiseer ik een sfeer waarin openheid en respect een stevige, veilige basis vormen om met en van elkaar te leren.

Ik bied de standaardtrainingen ‘van herrie naar harmonie’, ‘van herrie naar harmonie in contact met je cliënt’, of de verdiepingstraining ‘van herrie naar harmonie in de groep’ waarin we nog dieper ingaan op de groepsdynamica. Ik werk op eigen titel of namens opleidingsinstituten. Hogeschool Leeuwarden, Universiteit van Amsterdam, Haagse hogeschool, Zaam onderwijs, Instituut beeld en geluid en nog vele anderen gingen u voor.

Boek mij als trainer

“Ik hoor en ik vergeet,

ik zie en ik onthoud,

ik doe en ik begrijp”

– Confucius