• Vind jij het lastig om lesstof op een goede manier te ordenen?
  • Worstel je met je programma-opzet?
  • Ben jij ook benieuwd hoe je een aantrekkelijke training/workshop ontwerpt?
  • Wil jij meer omzet behalen met je offline-trainingen?

Dan ben je hier aan het goede adres. Ik leer je in een paar uurtjes hoe jij een training/workshop kan ontwerpen met verschillende werkvormen. De didactische vaardigheden die aan bod komen worden ook geoefend, want dit is belangrijk voor de verwerking van het materiaal die je wilt behandelen in je workshop/trainingen. Ik voel haarfijn wat een groep nodig heeft en schep de voorwaarden om van en met elkaar te leren.

Boek mij

“Ik breng didactische kennis en vaardigheden zodanig over dat ze beklijven”

Mijn aanpak kenmerkt zich door een stevige combinatie van serieus en speels. Serieus zijn in het naar elkaar luisteren en het respecteren van elkaars inbreng. Speels in de keuze van werkvormen, die deelnemers uitdagen om hun mogelijkheden te verkennen.

“Iedereen heeft inspiratie nodig om zich verder te ontwikkelen.
Door de verschillende werkvormen zorg ik dat je tijdens
de training al belangrijke stappen maakt”

In mijn workshops en trainingen zet ik rust tegenover verrassing, uitdaging tegenover vertrouwen. Samen met de cursisten realiseer ik een sfeer waarin openheid en respect een stevige, veilige basis vormen om met en van elkaar te leren.

Ik bied de standaardtraining didactiek, of de verdiepingstraining didactiek waar we nog dieper ingaan op de groepsdynamica. Ik werk op eigen titel of namens opleidingsinstituten. Hogeschool Leeuwarden, Universiteit van Amsterdam, Haagse hogeschool, Zaam onderwijs, Instituut beeld en geluid en nog vele anderen gingen u voor.

Boek mij als trainer

“Ik hoor en ik vergeet,

ik zie en ik onthoud,

ik doe en ik begrijp”

– Confucius